En aquesta edició del 2019 els Tallers prenen la forma de Festival de Creativitat Musical. Tallers intensius i de curta durada amb una oferta d’activitats educatives i d’aproximació a la música i altres disciplines dividides en 3 pilars:

TALLERS

EX
PLO
RA

Activitats adreçades especialment a nadons, a infants i als seus familiars, com també activitats per a preadolescents i adolescents que comencen a tocar un instrument.

TALLERS

PAR
TICI
PA

Activitats que fomenten i apropen diferents disciplines creatives adreçades a la comunitat jove i adulta sense nocions o amb nocions bàsiques de música, dansa, percussió corporal, moviment i/o rima (depenent de l’oferta programada).

TALLERS

CR
EA

Són tallers intensius de jazz i música moderna que proposen una experiència artística i humana per compartir entre alumnes, professorat i artistes convidats. Aquests tallers estan destinats a joves i a adults amb un mínim de 4 anys tocant un instrument. Els 5 dies intensos i nits de Tallers tenen com a finalitat fomentar la creativitat i l’aprenentatge musical d’una forma vivencial compartint escenari amb professorat i artistes de renom dins el panorama del jazz i música moderna nacional i internacional i dotant l’alumne d’eines i motivació per a continuar treballant durant l’any.

PEDAGOGIA

INTEGRADA

Una altra novetat dels cursos del 2019 serà l’oferta de les pràctiques de Pedagogia integrada: Durant els primers anys de Tallers també s’oferien cursos de pedagogia: formació continuada per a professors de primària i/o secundària, educació especial, escoles de música i/o tècnics de geriatria. La pedagogia ha estat sempre un dels fonaments dels Tallers des de la seva creació; tot i que actualment hi ha una gran oferta de cursos d’aquest tipus a Catalunya, hem escollit l’opció d’oferir pedagogia integrada: conveni de pràctiques amb un alumne d’ ESART. L’alumna en pràctiques treballarà diàriament amb l’equip dels Tallers, els professors i artistes convidats des de la producció, comunicació, creació, el desenvolupament fins a la realització de la mostra, concert o jam.