AMB EL SUPORT DE

TRANS
PAR
ÈNCIA

XVI TALLERS MUSICALS D’AVINYÓ
De 16 al 27 de juliol de 2018

 

AJUTS CONCEDITS DE LES INSTITUCIONS PÚBLIQUES:

 

5.127,00 € : ICEC/ Subvencions per a la promoció de la música

2.000,00 € : Ajuntament d’Avinyó

1.000,00 € : AIE

 

Representa el 20 % del total del pressupost.
Aquests ajuts serveixen per pagar part de les factures de professors i tècnics.