AMB EL SUPORT DE

PATROCINADOR RODONA


PATROCINADOR CORXERA


PATROCINADORS FUSA


TRANS
PAR
ÈNCIA

XIX TeMA. TALLERS MUSICALS D’AVINYÓ

Del 19 al 23 de juliol de 2021

AJUTS CONCEDITS DE LES INSTITUCIONS PÚBLIQUES

8.226,00 € :  Departament de Cultura de la Generalitat

5.800,00 € :  Diputació de Barcelona

2.000,00 € :  Ajuntament d’Avinyó

Aquests ajuts serveixen per pagar part de les factures de professors i tècnics.

_____

XVIII TALLERS MUSICALS D’AVINYÓ

SUTURA. Festival per tancar la ferida 

Del 20 al 24 de juliol de 2020

AJUTS CONCEDITS DE LES INSTITUCIONS PÚBLIQUES 

5.441,08 € : Departament de Cultura de la Generalitat

6.605,00 € : Diputació de Barcelona

1.021,02 € : Ajuntament d’Avinyó

Aquests ajuts serveixen per pagar part de les factures de professors i tècnics.

_____

XVII TALLERS MUSICALS D’AVINYÓ
Del 15 al 26 de juliol de 2019

AJUTS CONCEDITS DE LES INSTITUCIONS PÚBLIQUES:

4.414,00 € : ICEC/ Subvencions per a la promoció de la música

1.100,00 € : SSTT Departament de Cultura

5.600,00 € : Diputació de Barcelona

1.970,00 € : Ajuntament d’Avinyó

Representa el 27 % del total del pressupost.
Aquests ajuts serveixen per pagar part de les factures de professors i tècnics.